Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)5 8537 9478 521
Eget kapital (tkr)126146172
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%
Kommentar