Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)8 5217 6727 112
Eget kapital (tkr)172198212
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%
Kommentar