Nyckeltal för Bufff Sverige

Org nr: 866001-3239 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)7 9478 5217 672
Eget kapital (tkr)146172198
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%
Kommentar