Nyckeltal för Help Kurdistan Insamlingsstiftelse

Org nr: 802478-2842 Insamlingsstiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)142292799494
Eget kapital (tkr)154174220254
Kostnader / Totala intäkter i %131033
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %84849190
Kommentar
Kommentar