Nyckeltal för Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien

Org nr: 802471-1635 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)262349262
Eget kapital (tkr)123141145
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%
Kommentar
Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.