Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation

Org nr: 802477-8089 Insamlingsstiftelse

År201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)2 6273 9825 348
Eget kapital (tkr)17289100
Kostnader / Totala intäkter i %2048
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %1099892
Kommentar
Kommentar