Blanketter 90-konto

Under Alla blanketter finns blanketten för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, anmälan av mottagare. Blanketter för redovisning, rapportpaketet och anvisningar finns under fliken redovisning. 

Statistik 90-kontoorganisationerna

Här redovisas den senaste ekonomiska sammanställningen över aktuell statistik för 90-kontoorganisationerna. Vidare redovisas nyckeltalsdiagram med flerårsöversikt (10 år) samt statistik över de största organisationernas intäktsutfall.

Aktuellt

Maj 18, 2017
Spiritus Mundi har på egen begäran den...
Maj 12, 2017
Insamlingsstiftelsen Perus vänner har...
April 26, 2017
Stiftelsen Linas Livsglädjefond har på...

Pressreleaser