Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening  som
- beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav,
- gör årliga kontroller av alla med 90-konton och
- säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.

Custom Search 1

Sök på 90-konton

Du kan bara söka på svenska kategorier och namn.

Blanketter

Under blanketter hittar du bl.a. blanketter för ansökan om 90-konto, ändringsanmälan, ansökan om förlängd giltighetstid, anmälan av mottagare. Vill du ha blanketter för redovisning finns dessa under fliken redovisning. 

Här hittar du oss

Svensk Insamlingskontrolls kansli finns i Svenskt Näringslivs lokaler på  Storgatan 19, Stockholm. Vår e-post adress är info@insamlingskontroll.se.


 

Aktuellt

23 oktober, 2014
Forum - idéburna organisationer med social inriktning har på egen begäran den Läs mer
14 oktober, 2014
Personskadeförbundet RTP har den 14 oktober 2014 beviljats 90-konto BG 900-0068 Läs mer
8 oktober, 2014
Human Bridge Stiftelse har den 7 oktober 2014 beviljats 90-konto PG 900418-5 Läs mer