Statistik över insamlade gåvor och bidrag

Sammanställning från den årliga rapporteringen

Statistiken bygger på de standardiserade redovisningar, (enligt rapportpaketet) som respektive organisation varje år ska lämna in till Svensk Insamlingskontroll för kontroll och granskning.

Statistik över insamling

Utifrån organisationernas årliga rapportering sammanställer Svensk Insamlingskontroll varje år statistik över 90-kontoinnehavarnas insamling. Här redovisas utvecklingen (10 år) av totala intäkter, gåvor från allmänheten, företag, myndigheter, organisationer och övriga intäkter samt ändamåls- och administrations nyckeltalen. Här redovisas också de största organisationeras intäkter per klassificering. Det finns också statistisk över hur utvecklingen är över antal organisationer med 90-konto. 

Nyckeltalsdiagram

I nyckeltalsdigram med flerårsöversikt (10 år) redovisas hur stor andel av de årliga intäkterna som använts till organisationernas ändamål och hur mycket som gått till insamlings- och administrationskostnader. Statistik över nyckeltalen finns också redovisade per givarkategori och per ändamålsområde.

Organisationernas individuella nyckeltal

 Det finns också statistiska uppgifter om varje organisations årliga insamling, nyckeltal och annan information om respektive organisation att hitta under fliken 90-konton. 

 

Viss statistik på engelska finns att hitta på den engelska sidan.
 

Bifogade dokument:

Vanliga frågor:

Den årliga sammanställda statistiken publiceras i mitten av juni månad under fliken statistik och avser det senaste inrapporterade räkenskapsåret. Statistiken uppdateras därefter under månaden augusti/september med mera detaljerade uppgifter. Nyckeltalen för respektive organisation publiceras löpande efter att den årliga granskingen har slutförts.