Nyckeltal för Talita

Org nr: 802417-1987 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)4 7798 469
Eget kapital (tkr)480819
Kostnader / Totala intäkter i %03
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9893
Kommentar
Talita | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.