Nyckeltal för Sveriges Hembygdsförbund

Org nr: 802006-2181
Organisationstyp: 

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)12 915
Eget kapital (tkr)6 875
Kostnader / Totala intäkter i %25
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %68
Förbundet har erhållit extra ordinära intäkter under året.
Kommentar