Nyckeltal för Svensk-Litauiska lokalföreningen i Kristianstad

Org nr: 838201-6825 Ideell förening

År201720182019
Totala intäkter (tkr)4 5913 5953 179
Eget kapital (tkr)284456495
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)1%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%
Kommentar