Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)5299
Eget kapital (tkr)486773
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)42%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar