Nyckeltal för Stiftelsen Sällsyntafonden

Org nr: 802479-8202 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)5299
Eget kapital (tkr)486773
Kostnader / Totala intäkter i %804
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %00
Stiftelsen är nybildad och har ännu inte kommit igång med insamlingsverksamheten.Stiftelsen är nybildad och konsoliderar sig för framtida utdelningar enligt ändamålet.
Kommentar