Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1832 168
Eget kapital (tkr)4 2194 073
Kostnader / Totala intäkter i %15458
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %16149
Stiftelsen första år med 90-konto.Stiftelsen befinner sig i en uppbyggnadsfas.
Kommentar