Nyckeltal för Stiftelsen för Östersjölaxen

Org nr: 802479-8970 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)1832 168
Eget kapital (tkr)4 2194 073
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)106%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%
Kommentar