Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1481
Eget kapital (tkr)11474
Kostnader / Totala intäkter i %24347
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %600115
Organisation erhöll sitt 90-konto under 2017. Detta är stiftelsen första verksamhetsår. Organisationen är under en uppbyggnadsfas.
Kommentar