Nyckeltal för Stiftelsen the Espersen Foundation

Org nr: 802477-9608 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)1481
Eget kapital (tkr)11474
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)145%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)358%
Kommentar