Nyckeltal för Stiftelsen Brödet

Org nr: 802401-2844 Stiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)1 6041 0141 2641 311
Eget kapital (tkr)241164178154
Kostnader / Totala intäkter i %2223
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %931059799
Kommentar
Kommentar