Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)16 113
Eget kapital (tkr)1 686
Kostnader / Totala intäkter i %18
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %92
Kommentar