Nyckeltal för Stiftelsen Berättarministeriet

Org nr: 802426-7042 Stiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)16 113
Eget kapital (tkr)1 686
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%
Kommentar