Nyckeltal för Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård

Org nr: 802016-7246 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto (tkr)3 3232 963
Eget kapital (tkr)81 87088 525
Kostnader / Totala intäkter i %1717
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82102
Kommentar