Nyckeltal för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime

Org nr: 802411-7049
Organisationstyp: 

År
Totala Intäkter Netto(tkr)
Eget kapital (tkr)
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar