Nyckeltal för Riksföreningen Jordens Vänner

Org nr: 855100-9882 Ideell förening

År201620172018
Totala intäkter (tkr)10 1788 82610 029
Eget kapital (tkr)602709795
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)91%
Kommentar