Nyckeltal för Riksförbundet Svensk Trädgård

Org nr: 802002-6806
Organisationstyp: 

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)6 066
Eget kapital (tkr)2 370
Kostnader / Totala intäkter i %13
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %100
Kommentar