Nyckeltal för Riksförbundet Noaks Ark

Org nr: 802452-1786
Organisationstyp: 

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)5 364
Eget kapital (tkr)259
Kostnader / Totala intäkter i %24
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %79
Kommentar