Nyckeltal för RAV - Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

Org nr: 857209-4129 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)337583
Eget kapital (tkr)308447
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)60%
Kommentar