Nyckeltal för Projekt Nima

Org nr: 802498-2301 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)247
Eget kapital (tkr)51
Kostnader / Totala intäkter i %9
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82
Kommentar