Nyckeltal för The Perfect World Foundation

Org nr: 802453-0530
Organisationstyp: 

År2014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)2 9372083 3484 303
Eget kapital (tkr)2 6307182 1804 082
Kostnader / Totala intäkter i %0411
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %101 0145554
KommentarFöreningen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2014. Utbetalning kommer att ske under 2015.Föreningen fick in mer medel än budgeterat.Föreningen fick in mer medel än budgeterat.
Kommentar