Nyckeltal för Lyft ett barn ur mörkret

Org nr: 802450-1424 Ideell förening

År201020112012201320142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)368617589525168150167238329
Eget kapital (tkr)147239130167146103162151186
Kostnader / Totala intäkter i %5327781058
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %558211686105121549982
KommentarFöreningen är nybildad och fick 90-konto 2010. Medlen som inte använts under året kommer att användas för ändamålet under kommande år.Föreningen kommer att utbelata till ett specifikt projekt under 2017.
Kommentar