Nyckeltal för Lyft ett barn ur mörkret

Org nr: 802450-1424 Ideell förening

År20102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)368617589525168150167238
Eget kapital (tkr)147239130167146103162151
Kostnader / Totala intäkter i %532778105
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %5582116861051215499
KommentarFöreningen är nybildad och fick 90-konto 2010. Medlen som inte använts under året kommer att användas för ändamålet under kommande år.Föreningen kommer att utbelata till ett specifikt projekt under 2017.
Kommentar