Nyckeltal för Linköpings Moskéstiftelse

Org nr: 822003-7918 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)763
Eget kapital (tkr)6 398
Kostnader / Totala intäkter i %43
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar