Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Våra Barn

Org nr: 802477-3650 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)748504355
Eget kapital (tkr)767745665
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)68%
Kommentar