Nyckeltal för Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

Org nr: 802478-1885 Insamlingsstiftelse

År201620172018
Totala intäkter (tkr)5 98114 48713 533
Eget kapital (tkr)5 3245 6323 354
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)99%
Kommentar