Nyckeltal för Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen

Org nr: 802478-1885 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)14 48713 53317 880
Eget kapital (tkr)5 6323 3541 634
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%
Kommentar