Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rewildning Europe - Sweden

Org nr: 802480-9967 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)0
Eget kapital (tkr)0
Kostnader / Totala intäkter i %
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %
Kommentar