Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess

Org nr: 802480-0164 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)970
Eget kapital (tkr)134
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)32%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)58%
Kommentar