Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rättvis Skatteprocess

Org nr: 802480-0164 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)970
Eget kapital (tkr)134
Kostnader / Totala intäkter i %32
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %58
Föreningen erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar