Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen för IVF

Org nr: 802480-6633 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)27
Eget kapital (tkr)9
Kostnader / Totala intäkter i %67
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %0
Stiftelsen är bildad under 2018 och befinner sig i uppstartsfas.
Kommentar