Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen för IVF

Org nr: 802480-6633 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala intäkter (tkr)27
Eget kapital (tkr)9
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)67%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%
Kommentar