Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Org nr: 802480-4810 Insamlingsstiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)534
Eget kapital (tkr)493
Kostnader / Totala intäkter i %3
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %4
Stiftelsen är under uppbyggnad. "018 är stiftelsen 1 år.
Kommentar