Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

Org nr: 802510-3717 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)139
Eget kapital (tkr)37
Kostnader / Totala intäkter i %19
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %68
Organisationen erhöll sitt 90-konto under våren 2018. organisationen är under uppstartsfas.
Kommentar