Nyckeltal för Fyrbåksexpressen

Org nr: 802510-3717 Ideell förening

År2018
Totala intäkter (tkr)139
Eget kapital (tkr)37
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)34%
Kommentar