Nyckeltal för Föreningen Furuboda Åhus

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)210 962
Eget kapital (tkr)47 058
Kostnader / Totala intäkter i %30
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %98
Kommentar