Nyckeltal för Föreningen Furuboda Åhus

Org nr: 838200-5281 Ideell förening

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)210 962228 657
Eget kapital (tkr)47 05854 702
Kostnader / Totala intäkter i %303
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %9894
Kommentar