Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År2018
Totala intäkter (tkr)5 669
Eget kapital (tkr)1 120
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%
Kommentar