Nyckeltal för Anhörigas Riksförbund

Org nr: 802402-4831 Ideell förening

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)5 669
Eget kapital (tkr)1 120
Kostnader / Totala intäkter i %20
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %81
Kommentar