Nyckeltal för Afrikagrupperna

Org nr: 802007-2446 Ideell förening

År201820192020
Totala intäkter (tkr)53 60355 73755 102
Eget kapital (tkr)13 65714 94418 711
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%
Kommentar