Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen, Humanist Aid Sweden har den 4 april 2012 beviljats 90-konto PG 900279-1 och den 15 maj 2012 beviljats 90-konto BG 900-2791.
Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.