Ny 90-kontoinnehavare

Brännskadefonden - Swedish Burn Care Foundation har den 7 september 2021 beviljats 90-konto PG 900772-5 och BG 900-7725.

 

Föreningens ändamål är att bedriva ideell verksamhet för att på olika sätt stötta och förbättra behandling av sår- och brännskadade i Afrika. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.