Ny 90-kontoinnehavare

Föreningen för terapikolonier har den 1 juni 2021 beviljats 90-konto PG 900760-0.

 

Föreningens ändamål är att verka för att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk för att utveckla sådan erbjuds stöd/vård/behandling i sådana former där den samlade kunskapen från PBU:s terapikolonier samt Terapikolonier AB kan tillvaratas och omsättas i insatser för målgruppen.