Ny 90-kontoinnehavare

Kväkarhjälpen har den 16 december 2020 beviljats 90-konto PG 900735-2 och BG 900-7352.  

 

Föreningens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.