Givandet till den ideella sektorn har ökat trots pandemin

Vi offentliggör idag vår statistik för 2020.

Se vidare under fliken statistik.