Brev ställt till organisationerna och deras revisorer oktober 2018