Brev ställt till organisationerna och deras revisorer maj 2018