Brev ställt till organisationerna och deras revisorer april 2019