Brev ställt till organisationer och deras revisorer oktober 2020