Avslutat 90-konton

White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden har på egen begäran den 3 juni 2021 avslutat sitt 90-kontonPG 900485-4 samt swischnummer 9004854.