Aktuellt

19 Juni, 2018

Allmänhetens gåvor fortsätter att öka

Vi offentliggör idag vår statistik för 2017.

Se vidare under fliken statistik.

8 Juni, 2018

Ny 90-kontoinnehavare

Fyrbåksexpressen har den 8 juni 2018 beviljats 90-konto PG 900638-8 och BG 900-6388.

 

Föreningens ändamål är att motverka hemlöshet i Sverige och att stödja människor som är utsatta. Detta genom att hjälpa hemlösa med boende samt råd och vägledning till ett bättre liv. Boende ska kunna erbjudas genom att lämpliga fastigheter/lokaler hyrs, byggs eller förvärvas alternativt upplåtes till föreningen för att stödja föreningen i sitt arbete. 

5 Juni, 2018

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Berättarministeriet har den 5 juni 2018 beviljats 90-konto PG 900639-6.

 

Stiftelsen har till ändamål att främja vård och uppfostran av barn samt undervisning och utbildning, allt med särskild inriktning på det skrivna ordet och berättandet.