Aktuellt

30 Januari, 2018

Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Bassestiftelsen har på egen begärn den 30 januari 2018 avslutat sitt 90-konto PG 901036-4.

22 Januari, 2018

Avslutade 90-konton

Stiftelsen Noaks Ark har på egen begäran den 19 januari 2018 avslutat sina 90-konton PG 900717-0, 900718-8 och BG 900-7170 samt 900-7188.

17 Januari, 2018

Brev ställt till organisationerna och deras revisorer januari 2018

12 Januari, 2018

Avslutade 90-konton

Internationella Stiftelsen Barnens Ark har den 12 januari 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900501-8, BG 900-5018 och 900-4045.

11 Januari, 2018

Ny 90-kontoinnehavare

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela & Fadime har den 11 januari 2018 beviljats 90-konto PG 900627-1 och BG 900-6271.

 

Föreningens ändamål är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck via upplysande aktiviteter, skapa möjlighet till ett socialt liv för kvinnor och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige, individuellt hjälpa personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på kvinnor och flickor, göra invandrarkvinnor och ungdomar bekanta med sina rättigheter, hjälpa invandrarkvinnor och ungdomar att integreras inom olika områden i det svenska samhället och att uppmuntra invandrarkvinnor och ungdomar till ett aktivt deltagande i samhällets demokratiska processer, främja samarbete och relationerna med andra kulturella och sociala organ i Sverige samt andra grupper som sysslar med kvinnors och barns rättigheter både nationellt och internationellt, synliggöra utsattas situation i samhället och att ställa krav på makthavare att samhället ska ta sitt fulla ansvar. 

8 Januari, 2018

Avslutat 90-konto

Insamlingsstiftelsen Ncuma Tandhälsa har på egen begäran den 8 januari 2018 avslutat sitt 90-konto 900132-2.

4 Januari, 2018

Avslutade 90-konton

PACS, Pan Asia Cooperation Society har den 4 januari 2018 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900092-8 och BG 900-0928.

2 Januari, 2018

Avslutade 90-konton

Levande Familjer har på egen begäran den 2 januari 2018 avslutat sina 90-konton PG 900457-3 och BG 900-4573.

 

Svenska Epilepsiförbundet har på egen begäran den 2 januari 2018 avslutat sitt 90-konto PG 900411-0.