Aktuellt

18 Maj, 2017

Avslutade 90-konton

Spiritus Mundi har på egen begäran den 18 maj 2017 avslutat sina 90-konton PG 900407-8 och BG 900-4078.

12 Maj, 2017

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Perus vänner har den 11 maj 2017 beviljats 90-konto PG 900576-0 och BG 9005760.

Stiftelsens ändamål är att insamla och fördela medel för att understödja, starta och utveckla humanitär hjälpverksamhet såsom att främja vård och uppfostran av barn, lämna bidrag för undervisning eller utbildning samt bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Hjälpverksamheten ska huvudsakligen vara riktad mot barn, ungdomar och familjer boende i Inkas Heliga Dal i Peru.