Aktuellt

21 December, 2016

Avslutat 90-konto

Syster Annas Hjälpverksamhet för Rumäniens barnhemsbarn har på egen begäran den 21 december 2016 avslutat sitt 90-konto PG 900536-4.

20 December, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Stiftelsen Sällsyntafonden har den 19 december 2016 beviljats 90-konto PG 900560-4 och BG 900-5604.

 

Sällsyntafonden har som ändamål att synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser. Sällsyntafonden är en forskningsfond som skall stödja forskning kring sällsynta diagnoser, såväl medicinsk grundforskning som klinisk forskning samt forskning om vård och omsorg. Sällsyntafonden har därmed som ändamål att genom att stödja forskning öka kunskapen, synliggöra och utifrån ett helhetsperspektiv förbättra vården och livssituationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser.

2 December, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden har den 1 december beviljats 90-konto PG 900552-1 och BG 900-5521.

 

Stiftelsens ändamål är att finansiellt hjälpa HBT-organisationer i hela världen, liksom enskilda HBT-personer, företrädesvis i länder där HBT-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.