Aktuellt

16 November, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen har den 16 november 2016 beviljats 90-konto PG 900555-4 och BG 900-5554.

 

Stiftelsens ändamål är att främja undervisning och utbildning av barn och ungdomar genom stöd utöver den ordinarie undervisningen som förmedlas genom skola och gymnasium, att för behövande barn och ungdomar tillhandahålla medel för att ersätta särskilt anlitade, kvalificerade personer för att ge stöd och hjälp med studier utanför den ordinarie undervisningen som dessa barn får genom skola och gymnasium, läxhjälp.

14 November, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen War Child har den 14 november 2016 beviljats 90-konto PG 900554-7 och BG 900-5547.

 

Stiftelsens ändamål är att lägga grunden för en fredlig framtid för barn och ungdomar genom att, direkt och/eller indirekt genom Stiching War Child erbjuda psykosocialt stöd, utbildning och skydd till barn i krigsdrabbade/konflikthärjade områden, att vara företrädare i Sverige för konfliktdrabbade barn och ungdomars rättigheter och intressen och att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete.

9 November, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

STÖDKRIS har den 9 november 2016 beviljats 90-konto PG 900553-9 och BG 900-5539

 

Föreningens ändamål är att stödja Riksförbundet Kriminellas Revansch I Samhället (RIKSKRIS), i deras arbete för att hjälpa och stödja människor som lever eller levt ett liv i missbruk och kriminalitet.

9 November, 2016

Insamling till 90-konton når nya rekordnivåer

Nu är statistiken för 2015 fastställd. Se vidare under fliken statistik.

8 November, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Insamlingsstiftelsen Fight Batten Disease Foundation har den 8 november 2016 beviljats 90-konto PG 900549-7 och BG 900-5497.

Stiftelsens ändamål är att med insamlade medel stödja och stimulera vetenskaplig forskning och kliniska studier om Juvenile Batten Disease i Sverige och utlandet och att ekonomiskt stödja organisationer/föreningar samt familjer som har behov av anpassningar eller andra aktiviteter på grund av Juvenil Batten Disease.