Aktuellt

28 Oktober, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Amazon Watch Sverige har den 28 oktober 2016 beviljast 90-konto PG 900542-2 och BG 900-5422.

Föreningens ändamål är att skydda och återställa biologisk mångfald och integritet i Amazonas, samt att hjälpa andra organisationer och individer som deltar i liknande ansträngningar inom världens ekosystem. Att försvara de mänskliga rättigheterna och främja kollektiva rättigheter för ursprungsbefolkningar och skogssamhällen i Amazonas. Att genomföra, korrekt och lämpligt, aktiviteter för att uppnå de ändamål som beskrivs ovan, och att vidta alla former av åtgärder för att kunna uppnå ovan beskrivna mål som inte är förbjudna för ideella föreningar i Sverige eller av dessa stadgar. 

26 Oktober, 2016

Avslutade 90-konton

KFUM Umeås insamlingsstiftelse Axelfonden har på egen begäran den 26 oktober 2016 avslutat sina 90-konton PG 900313-8 och BG 900-3138.

24 Oktober, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Sigvard och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård har den 24 oktober 2016 beviljats 90-konto PG 900547-1 och BG 900-5471.

 

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning över barns syn- och ögonhälsa.

13 Oktober, 2016

Avslutade 90-konton

Föreningen Muskelkampen har på egen begäran den 13 oktober 2016 avslutat sina 90-konton PG 900395-5 och BG 900-3955.

6 Oktober, 2016

Ny 90-kontoinnehavare

Shelterbox Sverige Ideell förening har den 6 oktober 2016 beviljats 90-konto PG 900543-0 och BG 900-5430.

Föreningens ändamål är att insamla medel och tillhandahålla humanitärt bistånd i form av utrustning och material som ger skydd, värme och värdighet till människor som blivit hemlösa på grund av katastrofer över hela världen.

6 Oktober, 2016

Indraget 90-konto

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 4 oktober 2016 att frånta International Aid Services rätten att använda 90-konto PG 900042-3 på grund av att föreningen inte har inkommit med räkenskaper för 2015 i tid.